Standarde de pregătire profesională în învățământul liceal tehnologic

Începând cu anul școlar 2016-2017, intră în vigoare noi documente curriculare: Standardele de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 al Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic aprobate prin OMENCS nr. 4121/13.06.2016.

 OMENCS 4121_2016Cadrul normativ privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională