Standarde de pregătire profesională _nivel 3_ Mecanica