Standarde de pregătire profesională _niv 4_Mecanica