Modalitatea în care este organizat anul școlar 2023-2024 pentru filiera tehnologică apare într-un ordin publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului educației nr. 3.941 din 7 aprilie 2023

 • Potrivit structurii anului școlar 2023-2024, pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024.

Art. 1. — „În anul școlar 2023—2024, pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral din învățământul liceal — filiera tehnologică, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare, corelat cu structura anului școlar 2023—2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.800/2023, astfel:

a) pentru clasa a XII-a învățământ zi:

 • (i) 29 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

b) pentru clasa a XIII-a învățământ seral:

 • (i) 29 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • (ii) 5 săptămâni de stagii de pregătire practică.”
Numărul de săptămâni pentru ceilalți ani, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial

Pentru clasa a IX-a liceu — filiera tehnologică:

 • 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a X-a liceu — filiera tehnologică:

 • 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a XI-a liceu — filiera tehnologică, profil Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului:

 • 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a XI-a liceu — filiera tehnologică, profil Servicii:

 • 33 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • 4 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a IX-a învățământ profesional:

 • 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică săptămânală;
 • 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a X-a învățământ profesional:

 • 28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • 9 săptămâni de stagii de pregătire practică;

Pentru clasa a XI-a învățământ profesional:

 • 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;
 • 10 săptămâni de stagii de pregătire practică.

Art. 3. — „În anul școlar 2023—2024, pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, forma de învățământ seral, cu excepția claselor a XIII-a, se respectă numărul de săptămâni de cursuri stabilit prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.”

Stagiile de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor, conform art. 8 din ordin.