OMECI_nr.3412_2009_Planuri-cadru_clasele_a_X-a-_a_XII-a_filiera_tehnologica_inv_de_zi_si_inv_seral

OMECI 3414_2009 privind aprobarea planului cadru de învățământ pentru învățământul special clasele IX-XI_ filiera tehnologică