OMEC nr. 4051_2006_ cu privire la aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul seral

OMEN nr. 4927_2013 privind modificarea si completarea OMECTS nr. 5347_2011

OME nr. 3664_2023 pentru modificarea OMECI nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de înv. pentru clasa a X-a, SAM, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral 

OME nr. 3669_2023_ pentru modificarea OMEC nr. 4051/2006 privind aprobarea planurilor-cadru de înv. pentru inv. seral