Măsurarea dimensiunilor liniare cu șublerul

Instrumentele de măsurare a lungimilor sunt mijloace de măsurare constituite din cea mai simplă asociere de dispozitive și elemente care pot furniza, de sine stătător, informații de măsurare a lungimilor.

Șublerul

Este un instrument de măsurare cu scara gradata și cu vernier. Cu ajutorul vernierului se citesc dimensiunile măsurate cu precizii de: 0,1 ; 0,05 ; 0,02 mm.

Vernierul este o scara ajutătoare executata pe cursorul șublerului, acesta putându-se deplasa în fața riglei gradate. Rigla este gradată in milimetri, iar vernierul este gradat în funcție de precizia de măsurare a șublerului.

In tabelul 1:1 este data corespondenta dintre numărul de diviziuni de pe șubler și cel de pe vernier, precum și mărimea unei diviziuni de pe vernier.

Tabelul 1:1   Gradarea vernierelor

În figura 1 sunt reprezentate diferite tipuri de verniere, indicându-se și valorile citite cu ajutorul lor. Citirea dimensiunii măsurate cu șublerul se face astfel: se adaugă, la numărul de milimetri de pe rigla gradata depășiți de reperul zero de pe vernier, o fracțiune care se stabilește in felul următor:

  • se observă a câta diviziune de pe vernier se aliniază cu una de pe rigla șublerului și se înmulțește cu precizia de măsurare a șublerului.

Gradarea vernierului este făcuta astfel încât să ușureze citirea fracțiunii de milimetru indicata de vernier.