Mecanica (Mecanica Teoretică) este o disciplină cu caracter fundamental, general inginerească, care aduce o contribuție importantă la pregătirea fundamentală a viitorilor ingineri. Mecanica definește modelul cel mai general de descriere a mișcării și echilibrului corpurilor în natură și în tehnică. Ea servește ca o verigă de legătură între astfel de discipline, ca fizica, matematica și disciplinele de specializare.

MECANICA CLASICĂ

ASAMBLĂRI MECANICE

Măsurarea cu șublerul

MODUL DE FUNCȚIONARE AL MOTORULUI TERMIC

Prelucrări prin așchiere