ORDIN nr. 3665 din 13 februarie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educației
naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru
învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

ORDIN nr. 3666 din 13 februarie 2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.218/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul profesional special şi a notei de fundamentare privind elaborarea acestora

OMEN nr. 3152_2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de 3 ani

OMEN nr. 3218_2014 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul profesional special

OMEN nr. 4437_2014_ Precizări privind programele școlare in învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani si in învățământul profesional special