Informare (12): Graficul examenului de certificare a calificării profesionale – învățământ profesional și tehnic preuniversitar

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.431/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

Astfel, activitățile specifice examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, filiera tehnologică – nivelul 4 de calificare, se vor desfășura în perioada 29 mai – 23 iunie, conform planificării realizate de către fiecare unitate de învățământ liceal cu filieră tehnologică. 

Conducerile unităților de învățământ vor asigura comunicarea, către elevi și părinți, a informațiilor privind graficul de desfășurare a activităților specifice.