Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023 – 2024

Scopul Reperelor metodologice este acela de a oferi îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare, venind în completarea colecțiilor anterior elaborate, disponibile ► aici (2022) și ► aici.

Vă invităm să consultați, în funcție de aria dumneavoastră de activitate, Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 – 2024, publicate de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) – Serviciul Dezvoltare Curriculum.

Reperele metodologice au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, inclusiv pentru învățământul special, formând o colecție de 88 de materiale distincte, cu următoarea cuprindere:

Pentru a consulta/descărca materialele, vă rugăm să accesați linkurile de interes de mai sus. În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră, acestea se deschid în pagini distincte sau se descarcă local în mod automat.

Calendarul anului școlar 2023-2024
Calendarul anului școlar 2023-2024 a fost aprobat de Ministerul Educației pe data de 9 martie 2023, prin ordinul 3.800, iar organizarea acestuia este pe module/intervale de cursuri, la fel ca anul școlar anterior. Sunt 5 module, despărțite de 5 vacanțe. Structura anului şcolar 2023-2024 prevede că prima zi de cursuri este pe 11 septembrie 2023.

Cursurile se încheie pe 21 iunie 2024, potrivit structurii publicate în Monitorul Oficial pe 15 martie.

Și anul acesta școlar va avea o vacanță „mobilă”, cel puțin așa a fost denumită de oficialii din Educație, alții o numesc „vacanță de schi”. Însă aceasta a fost fixată de doar câteva inspectorate școlare, până la momentul publicării articolului, pe măsură ce acestea stabilesc datele, vom publica și pentru județele respective calendarele. Tocmai asta face ca fiecare județ să aibă o structură ușor diferită a anului școlar, mai precis modulele 3 și 4 sunt diferite ca durată.

Anul școlar 2023-2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. „Școala altfel” și „Săptămâna verde” au loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, adică pot fi puse de școli în oricare dintre modulele 1, 2, 3 și 4, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare. Cele două programe se planifică în module diferite. Perioadele pentru cele două săptămâni „școala altfel” și „verde” vor trebui comunicate de către școli părinților și elevilor până la 1 octombrie 2023, conform ordinului de ministru citat.

Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:

Modulul 1 – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

 • Vacanță de toamnă: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023

Modulul 2 – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

 • Vacanță de iarnă: 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024

Modulul 3 – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

 • Vacanță de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024

Modulul 4 – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

 • Vacanță de primăvară: 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024

Modulul 5 – de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

 • Vacanța de vară: 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Spre deosebire de acest an școlar, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii, în module diferite.

Art. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

(3) La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/08/Calendar-an-scolar-2023-2024-Botosani.jpg

Informare (12): Graficul examenului de certificare a calificării profesionale – învățământ profesional și tehnic preuniversitar

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.431/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

Astfel, activitățile specifice examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, filiera tehnologică – nivelul 4 de calificare, se vor desfășura în perioada 29 mai – 23 iunie, conform planificării realizate de către fiecare unitate de învățământ liceal cu filieră tehnologică. 

Conducerile unităților de învățământ vor asigura comunicarea, către elevi și părinți, a informațiilor privind graficul de desfășurare a activităților specifice.

Graficul examenului de certificare a calificării profesionale – învățământ profesional și tehnic preuniversitar

Pentru a asigura desfășurarea activităților specifice de final de an școlar, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.325/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

Astfel, activitățile specifice examenului de certificare a calificării absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, filiera tehnologică – nivelul 4 de calificare, se vor desfășura după următorul grafic:

 • 29 mai – 9 iunie 2023: înscrierea candidaților
 • 12 – 23 iunie: desfășurarea probelor de examen și afișarea rezultatelor finale

Probele se vor desfășura conform unei planificări realizate de către fiecare unitate de învățământ liceal cu filieră tehnologică.  

Conducerile unităților de învățământ vor asigura comunicarea, către elevi și părinți, a informațiilor privind graficul de desfășurare a activităților specifice.

Actualizare și completare calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice

În contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar, vă informăm că au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial ordine de ministru pentru completarea unor calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice, după cum urmează:

Ordinul nr. 4.338/30.05.2023 de completare a ordinului ministrului educației nr. 4.843/2009 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică.

Conform noilor prevederi, perioada de desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică intensiv informatică se prelungește până la 23 iunie 2023. 

Pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naționale etc) semnalate de comisia de examinare comisiei județene/comisiei municipiului București până în 23 iunie 2023, evaluarea se va face până la data de 3 iulie 2023

Ordinul nr. 4.323/29.05.2023 pentru completarea ordinului ministrului educației nr. 5.460/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv/bilingv al unei limbi moderne, absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, cu modificările și completările ulterioare.

Conform noilor prevederi, perioada pentru înscrierea candidaților și susținerea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/a atestatului pentru predarea unei limbi moderne de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, se modifică de la 1 – 31 mai 2023 la 1 mai – 23 iunie 2023.

Informațiile privind intervalul exact de desfășurare a examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale/de competențe lingvistice vor fi comunicate de conducerile unităților de învățământ.

Planurile de învățământ și organizarea anului școlar 2023-2024 pentru elevii de la filiera tehnologică

Modalitatea în care este organizat anul școlar 2023-2024 pentru filiera tehnologică apare într-un ordin publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului educației nr. 3.941 din 7 aprilie 2023

 • Potrivit structurii anului școlar 2023-2024, pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024. Citește articolul:

  Calendarul anului școlar 2023-2024

  Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar viitor pe 11 septembrie, potrivit structurii anului școlar 2023-2024, document publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul ministrului educației nr. 3.800 din 9 martie 2023. Anul școlar 2023-2024 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. „Școala altfel” și „Săptămâna verde” au loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite. Citește articolul.

  Verified by MonsterInsights