OMECTS_nr._3081_2010_cu_privire_la_aprobarea_planului-cadru_de_invatamant_pentru_clasa_a_X-a_filera_tehnologica_invatamant_de_zi