OMECI_nr.3411_2009_cu_privire_la_aprobarea_planurilor-cadru_de_invatamant_pentru_clasa_a_IX-a-_filiera_tehnologica_invatamant_de_zi_si_invatamant_seral