• OME nr. 6469/27.12.2022pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 și de nivel 4 conform Cadrului național al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază
  • OME nr. 6459/22.12.2022privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
  • OME nr. 3098/07.01.2022 pentru modificarea OMEN nr. 3122/2019 privind stabilirea tipurilor de calificări profesionale de nivelurile 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor și a corespondenței dintre acestea, din cadrul aceluiași profil la învățământul liceal, filiera tehnologică și din cadrul învățământului profesional
  • OME Nr. 5.734/29.09.2022 – Ordin privind Metodologia de acces si de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului national al calificarilor
  • Ordin ME nr. 5735/29.09.2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si actualizare a calificarilor profesionale scolarizate prin invatamantul preuniversitar
  • NOTA ME-CNDIPT NR. VET 1791/12.10.2022 – Precizări referitoare la calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile-cadru, planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2022-2023
  • OME 3505/31.03.2022 –Structura anului școlar 2022-2023
  • OME 3610/20.04.2022 – privind măsurile de corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal – filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2022-2023
  • OME 4738/18.08.2022 – privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a XI-a seral, învățământ liceal — filiera tehnologică, cu structura anului școlar 2022—2023
  • NOTA VET 1589/07.09.2022 –Precizări privind stabilirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare în anul școlar 2022-2023
  • REPERE METOTOLOGICE IPT – Clasa a X a pentru anul școlar 2022-2023