Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică

Graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților de învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2022-2023

ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului
de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată
prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014