Învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe necesare ocupării unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5.

Prin promovarea examenului de certificare a calificării profesionale, absolvenții obțin certificatul de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform EuroPass, corespunzător nivelului de calificare dobândit.

Nivelul 3 de calificare profesională poate fi dobândit de:

  • absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani
  • absolvenții învățământului profesional în sistem dual
  • absolvenții ciclului inferior al liceului care au urmat Stagiile de pregătire practică de 720 ore (program adresat în special absolvenților programului „A doua șansă”)

Nivelul 4 de calificare profesională poate fi dobândit de:

  • absolvenții învățământului liceal, curs de zi sau seral

Nivelul 5 de calificare profesională poate fi dobândit de:

  • absolvenții învățământului postliceal (școală postliceală/ școală de maiștri)
CALIFICARE PROFESIONALĂNivel
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice3
Constructor cuptoare metalurgice3
Constructor-montator de structuri metalice3
Forjor-tratamentist3
Frezor-rabotor-mortezor3
Furnalist3
Laminorist3
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic3
Lăcătuş construcţii navale3
Lăcătuş construcţii structuri aeronave3
Lăcătuş mecanic prestări servicii3
Maistru cazangerie, construcții metalice şi sudură5
Maistru construcţii navale5
Maistru construcţii structuri aeronave5
Maistru forjor-tratamentist5
Maistru frigotehnist5
Maistru la prelucrarea metalelor prin așchiere5
Maistru mecanic5
Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii de exploatarea lemnului5
Maistru mecanic întreţinere şi reparare utilaje şi instalaţii în industrializarea lemnului5
Maistru mecanic întreţinere şi reparaţii utilaje din industria textilă, confecţii şi încălţăminte5
Maistru poligraf5
Maistru sculer-matriţer5
Maistru turnător5
Marinar3
Mașinist utilaje cale şi terasamente3
Mașinist utilaje portuare3
Mecanic aeronave3
Mecanic agregate rotative termoenergetice3
Mecanic agricol3
Mecanic auto3
Mecanic de mecanică fină3
Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice3
Mecanic echipamente pentru foraj extracţie3
Mecanic forestier3
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie3
Metalurgist neferoase3
Modelier3
Motorist nave3
Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor3
Operator la maşini cu comandă numerică3
Operator sonde3
Optician5
Optician montator aparatură optico-mecanică3
Oţelar3
Rectificator3
Sculer matriţer3
Strungar3
Sudor3
Tehnician construcţii navale4
Tehnician mecanic celulă şi sisteme de propulsie pentru aeronave5
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii4
Tehnician mecanic – instalaţii hidropneumatice5
Tehnician mecatronist4
Tehnician operator maşini cu comandă numerică5
Tehnician optometrist5
Tehnician ortoprotezist5
Tehnician prelucrări la cald4
Tehnician prelucrări mecanice4
Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică4
Tehnician proiectant CAD4
Tehnician proiectant în construcţia de maşini5
Tehnician tehnolog mecanic5
Tehnician transporturi4
Tinichigiu vopsitor auto3
Trefilator trăgător3
Tubulator naval3
Turnător3